Facility Management

Samen zoeken naar het facilitaire bedrijfsmodel dat bij uw organisatie past!

Advies, ondersteuning, begeleiding bij het opstarten, verbeteren, optimaliseren of outsourcen van facility management.
Kostenbesparingen detecteren, analyseren en in de praktijk brengen.
De interne klantentevredenheid verbeteren via een Focus on Client strategie.

De juiste verhouding tussen preventief en correctief onderhoud bereiken door gebruik te maken van de juiste beheerprogramma’s.

 

De basisgedachte achter facility management is dat er in een organisatie altijd mensen nodig zijn die zich dienstbaar opstellen ten opzichte van andere functionarissen. Ze bieden op één of andere wijze ondersteuning aan die functionarissen om de taak waarvoor ze aangesteld zijn, te vergemakkelijken. Facility management bevordert dus alle activiteiten die binnen een organisatie worden verricht, zodat de organisatie de geplande resultaten kan leveren.

Proces optimalisatie

Hoewel er meerdere methodes zijn voor het verbeteren van een proces, gaat het niet om de methode, maar om het resultaat. De focus bij proces verbeteren ligt meestal bij het elimineren van verspilling, waardoor meerwaarde voor de klant gecreëerd kan worden.

Prorem kijkt wat je wilt bereiken en wat voor uw organisatie het meeste oplevert ! Daarbij staat de (interne) klant centraal. De methodiek die Prorem gebruikt is het betrekken van verschillende medewerkers van een organisatie bij het bepalen van verbeter- en veranderacties. Fouten worden op die manier uit processen gehaald en de onderlinge communicatie en samenwerking wordt sterk verbeterd.

Output : de toegevoegde waarde

Strategische beslissingen nemen : iedereen spreekt er over en heeft er de mond van vol. Dit werkelijk in de praktijk brengen is een ander paar mouwen. Samen met de klantenbehoeften en de gedefinieerde dienstverlening gaan wij van in het begin het gewenste resultaat bepalen onder de vorm van meetbare indicatoren.

Meten is weten !  Hoe heeft de dienstverlening gepresteerd ?


Het maken van rapporteringen is de manier om daar een antwoord op te krijgen. Strategische, tactische en operationele rapporten op het vlak van gebouwbeheer ondersteunen het management om beslissingen te initiëren, te verantwoorden of te nemen.

Het verschil kan hiermee gemaakt worden !

 

Overzicht reeds uitgevoerde Facility Management opdrachten

 • Implementatie en opstart FM
 • Verbeteren facilitaire processen
 • Managen van leveranciers en aansturen op extra klantentevredenheid
 • Service Level Agreements definiëren en opvolgen
 • KPI’s vastleggen
 • Aanbestedingen facilitaire diensten
 • Main Contracting
 • Implementatie FMIS
 • Facilitaire concepten uitwerken
 • FM businessplan opstellen en implementeren
 • Preventief onderhoudsplannen
 • Opstellen facilitaire dashboarden
 • Rapporteringen
 • Coaching facility manager
 • Relatiemanagement FM met HRM, ICT, Preventie, Vakbonden
 • Hoe interne klanttevredenheid verbeteren ? Bouwen aan imago FM !
p

Meer informatie

Als u zich zelf wilt ontwikkelen tot een facility manager of tot een bedrijf dat het facilitaire gebeuren efficiënt wil managen. Prorem u kan helpen uw doel te bereiken.