Visie

De wereld verandert …

We staan voor héél wat uitdagingen op het vlak van gebouwbeheer en dienstverlening. We hebben de komst van een nieuwe generatie medewerkers op een krappe arbeidsmarkt, de vooral online generatie waarbij werk en privé door elkaar lopen met flexibel ontmoeten. Recht tegenover staat de vergrijzing van de maatschappij met een oudere generatie die voorzien moet worden van hoog kwalitatief verblijf met uitgebreide dienstverlening.

Tussenin zit nog een grote groep van ervaren professionele mensen die hun werk moeten combineren met een gezin en een druk sociaal leven. Als onderscheidende factor voor werkgevers wordt een directe en kwalitatieve beschikbaarheid van diensten de norm, en beleving een vereiste. Voor gebouwbeheerders betekent dit dat de focus van organisaties zal verschuiven naar het investeren in dienstverlenende oplossingen om te streven naar de ideale beleving

Prorem is een professional in property- en facility management.

Met een heldere visie en een duidelijk doel : onze klanten oplossingen aanbieden en toegevoegde waarde leveren. Daarom denken we verder, lopen we hard en zoeken we samen naar de beste samenwerking. In de professionele werkomgeving is een directe beschikbaarheid van informatie en diensten de norm. De beleving is hierbij een vereiste en als het kan nog iets extra leveren. Om als organisatie een aantrekkelijke gebouwbeheerder/werkgever te worden en/of te blijven, zult u op deze ontwikkeling willen inspelen.
Prorem ondersteunt u daarbij met de juiste oplossingen : op zowel strategisch, tactisch als uitvoerend niveau.

Samenwerking: binden en verbinden

Wij voelen een sterke verantwoordelijkheid voor onze klanten. Door regelmatig met elkaar te praten en dan ook goed door te vragen achterhalen we de behoeften van onze klanten. We vertalen deze behoeften en wensen van onze klanten naar oplossingen in dienstverlening.
Voor de oplossing op maat is bijna steeds samenwerking vereist en gaan wij voor sterke partnerships.

Output: de toegevoegde waarde

Strategische beslissingen nemen : iedereen spreekt er over en heeft er de mond van vol. Dit werkelijk in de praktijk brengen is een ander paar mouwen. Samen met de klantenbehoeften en de gedefinieerde dienstverlening gaan wij van in het begin het gewenste resultaat bepalen onder de vorm van meetbare indicatoren.
Meten is weten !  Hoe heeft de dienstverlening gepresteerd ?
Het maken van rapporteringen is de manier om daar een antwoord op te krijgen. Strategische, tactische en operationele rapporten op het vlak van gebouwbeheer ondersteunen het management om beslissingen te initiëren, te verantwoorden of te nemen.

Het verschil kan hiermee gemaakt worden !

 

 

p

Samen het verschil maken?