Rentmeester - Property Manager

De Rentmeester/Property Manager staat U toe om vastgoed te verwerven of te behouden en het professioneel te laten beheren. Zo kan U in alle rust van uw vastgoed genieten.

 

Property Management bestaat uit 4 pijlers.

Financiële aspecten

 • Opvragen van de huur
 • Opvolgen van de incasseringen van de huurgelden op. Bij laattijdige betaling of bij niet-betaling de nodige stappen ondernemen op basis van een debiteurenprocedure.
 • Huurindexering berekenen en innen
 • Elk jaar, een budget voorzien voor de inkomsten en de uitgaven. Op het einde van het jaar, een afrekening opstellen en de verschillen vergelijken met het budget.
 • Provisies voor gemeenschappelijke lasten opvragen en innen
 • Een speciale rekening openen waarop de gemeenschappelijke lasten betaald moeten worden
 • De facturen van de leveranciers beheren
 • Vastgoedbelasting; berekenen, doorrekenen en innen

Administratieve aspecten

 • Registratie van de huurovereenkomsten
 • Huurwaarborgen controleren, opvolgen en aanpassen
 • Klassement van alle documenten die betrekking hebben op het onroerend goed
 • Verzekeringspolis mee beheren

 

Technische aspecten

Regelmatig de panden om er de staat van op te volgen. De eigenaar wordt op de hoogte gebracht van de te realiseren werken. Bestekken worden opgevraagd om dan de werken te starten volgens een overeengekomen planning met de eigenaar. Daarna zal de rentmeester de werken controleren, om de overeenstemming met de opdracht te verifiëren.

 • De huurders bezoeken om het goede gebruik van het goed te controleren.
 • Onderhouds-, bewakings- en verzekeringscontracten onderhandelen
 • De eigenaar op de hoogte houden van de nieuwe wetgeving die aanpassingen vergen van zijn eigendom zoals onder meer met betrekking tot de lift, elektriciteit, …
 • Zo snel mogelijk iemand ter plaatse sturen bij defecten of problemen
 • De in- en uitgaande plaatsbeschrijvingen organiseren
 • Organiseren van wettelijke controles en kwaliteitsmetingen
 • Toegang tot de gebouwen regelen voor de huurders
 • Schadegevallen aangeven en opvolgen
 • Evacuatieoefeningen organiseren
 • Huisreglement opstellen en opvolgen

Raadgever/commerciële ondersteuning

 • Degelijke huurovereenkomsten opstellen
 • Raad geven aan de eigenaar over de te nemen acties om zijn pand te optimaliseren.
 • Optimaliseren van de huurprijzen dankzij de kennis van de huurmarkt.
 • Regelmatig kostenonderzoeken doen (bestekken opvragen en vergelijken) om de beste kwaliteitsverhoudingen te bekomen. Deze analyse wordt besproken met de eigenaar en een beslissing kan genomen worden volgens de belangen van de eigenaar.
 • Eigendomsgebonden juridische zaken adviseren en opvolgen
 • Ondersteunen bij aankoop en verkoop van gebouwen
p

Meer informatie

Meer informatie over rentmeester
en de tarieven, kan via een offerteaanvraag.