Conditiestaatmeting & Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning via conditiestaatmeting van gebouw en gebouwdelen

Een objectieve en persoonsonafhankelijke werkwijze op basis van de Norm NEN 2767
De beste en meest objectieve manier voor het bepalen van de onderhouds- en investeringskosten op korte, middenlange en lange termijn.

Conditiestaatmeting van gebouwen

Iedereen die gebouwen bezit weet dat onderhoud een belangrijk aspect is. Elk gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig en meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval of schade aan bepaalde gebouwdelen zijn.
In organisaties verloopt dit proces dikwijls op dezelfde manier en zien we dat door de medewerkers en syndicus soms zeer uiteenlopende onderhoudsmaatregelen worden aanbevolen. De reden hiervoor is persoonsafhankelijk in functie van ervaring, kennis, betrokkenheid en dikwijls de financiële mogelijkheden van de organisatie.

De door Prorem uitgevoerde conditiestaatmeeting biedt hiervoor de oplossing.

Verschillende inspecteurs, verschillende adviezen

Wanneer verschillende inspecteurs naar eenzelfde gebouw kijken wordt er dikwijls een verschillend advies gegeven. Om dit te vermijden werd de Norm NEN 2767 ‘Conditiestaatmeting van bouw- en installatiedelen’ uitgegeven.
Via deze norm wordt via een eenduidige systematiek die objectief, transparant en reproduceerbaar is het onderhoud van gebouwen vastlegt.

Het is dus een persoonsonafhankelijke
opname- en registratiesystematiek.

Werkwijze conditiestaatmeting van een gebouw

Stap 1

In een eerste stap bestaat de conditiestaatmeting uit het beoordelen van de onderhoudsstaat van een element, een materiaal of een installatie op drie aspecten : Belang, Omvang en Intensiteit

De meetmethode die tijdens de inspectie wordt uitgevoerd leidt tot een “getal” dat beschrijft hoe het onderzochte gebouw, voor wat betreft het onderhoud, er voor staat. De uitslag uit de meting is een “score”. De score kan zijn: zeer goed, goed, redelijk, matig, slecht, zeer slecht ( het bepalen van de score verloopt volgens een vaste methode van meting )

Stap 2

In stap twee wordt het uit te voeren onderhoud bepaald op basis van de onderhoudsschade aan of onderhoudsbehoefte van een gebouw en gebouwdelen. Om de onderhoudsschade te bepalen volgens de NEN 2767 wordt gebruikgemaakt van een referentiekader ( objectieve gegevens ). Vanuit de referentie wordt op vier aspecten beoordeeld wat de onderhoudsachterstand is : werking onderdelen, stabiliteit/vorm, gebreken, basiskwaliteit gebruikt materiaal.

De bevindingen (zijn de gevonden gebreken) worden beoordeeld aan de hand van voorbeelden uit de gebrekenlijst. Deze gebreken zijn “standaard” voor de meest voorkomende materialen.

 

Stap 3

In de derde stap wordt de conditiescore uitgewerkt ( een conditiescore op zich zegt nog niet zo veel). De risico’s van de gebreken worden gelinkt aan de mogelijke gevolgen. Dit resulteert in een lijst van herstelmaatregelen per gebouwelement. Daarnaast wordt op basis van de verouderingsgebreken de restlevensduur van de ieder gebouwelement bepaald ( op basis van de standaard normale levensduur ).

 

Output ( resultaat conditiestaatmeting )

Het resultaat is een 10-20-30 jaren onderhouds- herstelplanning met een gedetailleerd overzicht van de kosten per jaar die de basis vormt voor het aanleggen van het reservekapitaal. Zie voorbeeld van een 10-jaren onderhoudsplanning en tabel voor aanleg reservekapitaal voor de komende 25j voor een groot appartementsgebouw.

 

p

Meer informatie

Meer informatie over de conditiestaatmeting
en de tarieven, kan via een offerteaanvraag.